Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Από το ποίημα ~ Τρεμοσάλεμα ~