Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Από το ποίημα: ~ Ταξιδευτής ~