Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Από το ποίημα ~ Ραψωδίες ~