Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

~ Αύρα ~
Από το βιβλίο : ~ Νυχτερινό Τραγούδι ~
© Αντώνης Περδικάρης – Ποίηση